Dotační management

V naší společnosti MCI SERVIS s.r.o. vám nabízíme zajištění komplexních služeb v oblasti dotací spojený s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů, vč. monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, oznámení o změnách a doložení všech potřebných dokladů.


Zajistíme vám kompletní servis v průběhu celého „života“ dotačního projektu, a to od úvodní konzultace a vyhledání vhodné dotační příležitosti, přes podání žádosti, až po monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení projektu.

1. Krok - Dotační poradenství

Podle vašeho projektového záměru s vámi zkonzultujeme aktuální i výhledové možnosti dotačních či grantových příležitostí a doporučíme vám ten nejvhodnější zdroj financování. Pokud vašemu záměru aktuálně žádný dotační titul neodpovídá, budeme pro vás monitorovat vhodné připravované dotační výzvy.
Pro vybraný dotační titul provedeme detailní screening vašeho připravovaného projektu a doporučíme vám jeho případné úpravy či doplnění, aby v maximální možné míře vyhovoval vypsaným podmínkám dotace.

2. Krok – Žádost o dotaci

Pro váš projektový záměr či dokončenou projektovou dokumentaci připravíme kompletní žádost o dotaci, tak jak požaduje ten který dotační či grantový titul. Zajistíme kompletaci všech potřebných příloh, pokud je třeba, zpracujeme další nutné dokumentace, jako jsou Studie proveditelnosti, Finanční analýzy, apod. Garantujeme, že všechny dokládané přílohy žádosti jsou v souladu s požadavky příslušného dotačního či grantového titulu.
V průběhu zpracování vlastní žádosti o dotaci pravidelně s klientem konzultujeme podmínky Dotačního či grantového titulu, a to zejména ve vztahu k obsahu a podstatným parametrům projektu.

3. Krok – Dotační management

Po vydaném Rozhodnutí o přidělení dotace vám pomůžeme zkompletovat potřebné doklady, které jsou nutné k podpisu smlouvy o financování projektu (jedná se např. o projektovou dokumentaci, stavební povolení či souhlas s ohlášenou stavbou, a jiné dle jednotlivých Dotačních či grantových titulů).
V průběhu realizace projektu (např. stavby) s vámi budeme spolupracovat zejména v oblasti zpracování průběžných monitorovacích zpráv, profinancování dotačních či grantových prostředků (žádosti o platbu), případných nutných změnách v projektu (věcných, finančních či časových) a jako váš odborný partner při případných jednáních s kontrolními orgány. Po ukončení realizace projektu zpracujeme Závěrečné vyhodnocení akce, a to v souladu s požadavky příslušného Dotačního či grantového titulu, vč. zajištění všech potřebných příloh.

Po dokončení realizace nastává doba udržitelnosti projektu, kdy zajišťujeme průběžné zpracování monitorovacích zpráv, případných žádostí klienta o změny v projektu jako odborný partner jsme klientovi podporou při případných jednáních s kontrolními orgány.

V celém průběhu realizace projektu a následně v době jeho udržitelnosti důsledně kontrolujeme naplňování všech potřebných a sledovaných indikátorů, aby nedošlo k ohrožení zvoleného způsobu profinancování s použitím Dotačního či grantového titulu.