O nás

V současnosti jsme jednou z největších regionálních společností v oblasti administrace veřejných zakázek a administrujeme cca 150 veřejných zakázek ročně.
Vzhledem k naší odbornosti a zkušenosti garantujeme u všech námi administrovaných řízení pomoc při jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o vysoce odborný postup vyžadující odborné právní znalosti. Především pak jde o tvorbu zpráv, stanovisek, zdůvodnění a další specializované úkony. V případě následných kontrol garantujeme součinnost a odbornou komunikaci s kontrolním orgánem.

Vždy ručíme zadavateli za zákonný průběh zadávacího řízení. V případě pochybení poskytujeme záruky v plném rozsahu. Z těchto důvodů máme uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu na pojistnou částku 10 mil Kč a na finanční škody u UNIQA pojišťovna a.s.

 

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je organizační zajištění zadávání veřejných zakázek, včetně právní podpory zadavatelů a ostatní činnosti, které s veřejnými zakázkami souvisí. Jedná se především o konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek, audity, tvorbu směrnic, školení zadavatelů a správu profilu zadavatele.
Dále nabízíme komplexní servis v oblasti dotací spojený s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů.

Naši odborníci jsou dále schopni vám poradit v oblasti právní problematiky.

Při realizaci vaší stavby vám můžeme nabídnout provádění TDI a funkce koordinátora BOZP, jak vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. s cílem minimalizovat rizika při provádění i pozdějším užívání stavby.