2015

Významné rozšíření služeb

Počátkem roku 2015 jsme rozšířili rámec našich činností o zajištění komplexních služeb v oblasti dotací investičních i neinvestičních projektů.