2011

Posílení stability firmy

V roce 2011 získáváme administraci významné nadlimitní zakázky „Čistá řeka Bečva“ a od tohoto roku již pravidelně administrujeme cca 150 zakázek za rok.