4 důvody proč spolupracovat s námi

AVe vztahu k naší práci a zejména k našim zákazníkům ctíme pravidla upřímnosti, diskrétnosti, loajality a poctivě odvedené práce. Cílem naší práce je spokojený a úspěšný  klient.

BZákladem naší práce je odbornost a rutinovanost našich právníků a administrátorů veřejných zakázek. Dle potřeb projektu rozšiřujeme náš tým o externí odborníky z oblastí projekčních prací, stavebních prací a IT.

CMCI SERVIS s.r.o. používá pouze transparentní postupy spojené s administrací veřejných zakázek. Nikdy neprováděla kritizované postupy typu "losovaček" a není spojována s žádnou netransparentní kauzou.

DZa celou dobu naší práce se můžeme prokázat celou řadou skvělých referencí v celém průřezu podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, které se k nám opakovaně vracejí.