Dotační management

Komplexní servis v oblasti dotací investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, rozpočtu ČR či jiných dotačních a grantových zdrojů.