Zadávací řízení

Administrace veřejných zakázek dle platné legislativy nebo v souladu s metodickým pokynem poskytovatele dotace, konzultační a poradenská činnost.